Kam siaha arogancia cirkvi - alebo ako sa na Slovensku naplno prejavil klerikalizmus

středa 25. únor 2009 19:57

Pán biskup Baláž opäť pred celým Slovenskom preukázal aroganciu katolíckej cirkvi, keď bezočivo v demokratickej spoločnosti diktoval, koho by mal veriaci človek vlastne voliť. Vo svojich nie prííliš ohladuplných vývodoch doslova povedal, že veriaci katolík by nemal voliť kandidáta, ktorý sa nespráva podľa morálneho učenia cirkvi.

Je zvláštne, že pán biskup Baláž považuje za amorálny čin to, že matka sa rozhodne zobrať svoje nenarodené dieťa /skutočne však ešte plod/, kým cirkev má na svojich rukách more krvi z čias stredoveku, keď cirkev mala dominantné postavenie v spoločnosti.

Aby som pána Baláža poučil, ako hovorí odborník lekár prof. Alexander Rehák, nemožno považovať ešte plod za plnohodnotný život, pričom aj samotné kresťanstvo prešlo vývojom ro

Nie veľmi správnou je myšlienka pána biskupa ohľadom fašizmu a nacizmu, pretože vzostupu týchto dvoch totalitných režimov napomohla práve jeho svätá cirkev. Pán biskup by si mal preštudovať históriu, potom by si uvedomil, že katolícke strany POPOLARI v Taliansku a CENTRUM v Nemecku sa sami rozpustili a tým len vyčistili cestu Hitlerovi a Mussolinimu.

Aj za vzostup vplyvu Sovietskeho zväzu môže \"svätá\" cirkev a jej snaha vyhlásiť krížiackú výpravu proti Sovietskemu Rusku roku 1930. Len zásah pokrokovej verejnosti tomuto činu zabránil.

Pán biskup by si mal uvedomiť, že blízko k fašizmu majú autoritatívne režimy klerikálne typu Dolfussovho Rakúska a Tisovho Slovenska a obzvlášť Ustašovského Chorvátska. Tam boli kňazi dokonca hlavní predstavitelia koncentračých táborov. Hoc je Vašá pamäť pán biskup krátka, božia odplata za hrdlorezov z Jasenovacu určite ešte príde.

O zločinoch a amorálnosti komunistov má hovorí cirkev najmenej. Ako sa hovorí \"zlodej volá - chytte zlodeja\"

Cirkev sama zodpovedá za zločiny počas krížiackych výprav, za zločny počas reformácie a následnej protireformácie, za násilnú kolonizáciu a christianizáciu Sasov a slovanskýchh kmeňov. Veď len Karol Veľký nechal stať viac ako 1 500 Sasov z dôvodu, že nechceli pristúpiť na kresťanstvo a koľko ste povraždili indiánov? - nemožno spočítať. Cirkev zodpovedá za zločiny proti vede. Veď taký Koperník vydal svoju geniálnu heliocentrickú sústavu tesne pred smrťou, len aby nebol prenasledovaný iknvizíciou. Galileo Galilei dokonca bol nútený pod hrozbou mučenia odvolať svoje učenie pred inkvizíciou, ba dokonca bol prenasledovaný. Až tesne pred smrťou odvolal svoj sľub daní cirkvi.

A čo taký Giordano Bruno? Ten nebol ochotný odvolať svoje učenie, tak musel zahynúť na hranici. Pričom až dnes má možnosť človek spoznávať, že aký to bol veľký človek. A čo taká vedkyňa Hypathia? Veľká knihovníčka alexandrijskej knižnice? Tú fanatickí, dogmatickí mnísi umučili na smrť, čím  z nej urobili mučedníčku - mučedníčku vedy.

A čo pohon na čarodejnice? A čo kniha blbostí a žvástov zvaná MALLEUM MAGNIFICIÁRUM? A čo ataky pápežencov proti vakcinácii?

Pán Baláž, treba si uvedomiť, že už žijeme v XXI. storočí a nie v období temného stredoveku, keď ste si aroganciu moci purpuru mohli dovoliť.

Arogantné prehlásenia pánov v sutanách, nám len opäť dokázali, že sú na mieste slová profesora Reháka, že zo Slovenska sa stáva fundamentalistická farská republika, pretože takéto arogantné vystupovanie cirkev v demokratickej spoločnosti by si určite nemohla dovoliť....
Ivan Lulják

Ivan Lulják

Ivan Lulják

celospoločenskými a hlavne politickými záležitosťami.

Obyčajným študentom histórie, ktorý sa zaujíma o to kam vlastne smeruje politický naša krajina...

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora

Oblíbené stránky