Aj vtipom sa bojovalo - Aktívne proti fašizmu /1. časť/ Mnichov a prvé dni Protektorátu -Slovenského štátu

úterý 28. červenec 2009 22:10

Fašizmus a nacizmus je čiernou kapitolou v dejinách 20. storočia. Aj Československo sa postupne dostávalo do jeho osídiel. Od konca 20. a začiatku 30. rokov 20. storočia sa stáva fašizmus akútnou hrozbou Československa.

A to:

1. Domáci fašizmus - reprezentovaný spočiatku troma poslancami kandidátky Ligy /Stříbrný, Gajda, Pergler/

2. ľudáckou skupinou združenou Hlinkovej slovenskej ľudovej strane

3. nemeckým nacizmom.

Akútnym sa stáva rok 1938, ked republika sa dostala do priameho ohrozenia nemeckým nacizmom..

Zradený ľud - svojimi politikmi i Západom, - na ktorý sa títo politici najviac spoliehali, sa chopil svojej najostrejšej zbrane - satiry...

Tak vzniká viacero vtipov, ktoré som, aspoň tie najlepšie zozbieral pri svojom čiastkovom výskume v archíve..

Zdrojmi neboli nejaké dokumenty, ale satirické časopisy a výtlačky starých novín..

Tu je prvá časť spísaná počas roku 1938.

1. Inzeráty, vtipné texty, Otázky a odpovede

Vymením protiplynovú masku za česko-nemecký slovník

Nápis na soche sv. Václava - Pro nedostavění spojencú se válka nekoná

K volbe tretieho prezidenta /ktorým bol Emil Hácha/
Je to první prezident
druhé republiky
na rozkaz třetí říše
po konferenci čtyř velmocí
a je páty kolo u vozu

Otázka Viete prečo je Hitler zlodej? ?
Odpoveď Pretože má v znaku štyry paklúče

Otázka Viete ako sa taliansky povie protektorát? ?
Odpoveď Grando vyžerando

Otázka Vite proč má Hácha na stole telefon
Odpoveď Aby také mohl do něčeho mluvit

A na záver prvej polovice skutočná ironia

Otázka Jaký je rozdíl mezi psi boudou a vládnim vojskem? ?
Odpoveď - Psí bouda je pro psa a vládní vojsko pro kočku

Otázka Viete čo je v Nemecku nemožné? ?
Odpoveď Kúpiť si nove šaty, urobiť si na nich mastný flak a vyčistiť ho benzínom

2. Anekdoty

Nedelitelnou súčasťou ľudovej satiry. . Sranda sa skutočne robila zo všetkého z GESTAPA, z Háchu i K.H. Franka. Veď posúdte sami..


a) Koniec prvej republiky. Československý pohraničiar stojí na hranici a vidí, že z hitlerovského Nemecka uteká zajac. Zastaví ho.
_POčuj zajko, čo ste všetci spochabeli? ? Veď vás za posledné dva dni prinajmenšom sto utieklo k nám cez hranice.
-Bodaj by nie- vraví zajko - Gestapo dostalo rozkaz zatknúť všetky žirafy. -
- Ale veď ty si zajac, prečo teda utekáš, keď nie si žirafa? ?
Zajac odpovedá
- To vieš Ty i ja, ale dokazuj to Gestapu.

b) Prišiel jeden Slovák do biografu v Sudetoch na český film. Pritočí sa k nemu heinleinovec a hovorí
- Tak už idete dnes naposledy do českého biografu? ? Nie je tak? ?
- Noo odpovedá Slovák a vytne nackovi takú facku, že až s ním otočí.
Samozrejme ten sa hneď šiel žalovať pre ublíženie na tele
PO prelíčení si súdca zavolá obžalovaného a pošepkal mu:
- Tady máte padesátikorunu a choďte do biografu častěji...

c)V zabraném území, v nové župě Sudetengau byla jedna hokynářka nespokojená s nedostatkem másla. Dala to na sobě moc znát, takže ji sebrali a za trest měla chodit po městě a křičet
- Máme dosti másla - sláva Hitlerovi!
Hokyně tedy šla provolávat slávu. Ale když už to křičela celej den, trochu si to popletla a večer vyvolávala:
- Máme dosti Hitlera - sláva máslu!

d) Hitler se chcel dát učesat na ježka, ale vlasy mu pořád padaly, ne a ne držet.
- Himmelhergott, povída - co mám dělat, aby mi vlasy stály? ?
- Vite co, poradil mu jeho kadeřník
-Dejte Čechúm zbraně

Na záver posledné dva

Hitler dostal chytrého papagája. Ten každého pozdravil, ako sa patrí. Hitlera zdravil "Heil Hitler! "
POzval si Goringa a papgáj ho pozdravil "Heil Feldmarschall Goring! "
Keď prišiel Goebbels, papagáj ho zdravil "Heil Propaganda minister."
Všetkým sa to náramne páčilo, ale boli zvedaví, čo bude papagáj hovoriť Tisovi.
Pozvali teda Tisa a sami sa schovali za plentu, aby počuli.
Tiso vstúpil do dverí a papagáj začal volať:
"Daj si pozor na hubu! Sú za plentou! "

Tido Gašpar, minister propagandy, vidiác neúspech pozdravu "Na stráž" navrhol v sneme, aby sa Slováci opäť zdravili DOBRÝ DEŇ.
Tu vyskočil rozzúrený predseda vlády Béla Tuka a a hovorí
"Zapamätajte si, pokiaľ som tu ja, na Slovensku nikdy dobrý deň nebude! "

BONUS

Česká satira nepoznala skutočne hraníc. Hneď ako vstúpili do Prahy nemecké vojská a začali ponemčovať ulice, tak slovutná satira ľudu aj to zmenila na žart vlastným ponemčovaním názvov. Aké to boli? ? Skutočne originálne

Dejvice - Gib mehr
Most Svatopluka Čecha - Heilige regiment Bohmen Brucke
Myslíkova ulice - Spekuliergasse
Střešovice - Dachau
Tylovo nábřeží - Organtinplatz
Na Zbořeništi - Sigfriedslinie
Podbaba - Untergrosmutter
Hrdlořezy - Gestapodorf
Fochová třída - Regalgasse
Kobylisy - Goringstadt
Křížovnícka - Krucifixgasse
Ivan Lulják

Ivan Lulják

Ivan Lulják

celospoločenskými a hlavne politickými záležitosťami.

Obyčajným študentom histórie, ktorý sa zaujíma o to kam vlastne smeruje politický naša krajina...

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora

Oblíbené stránky